hliníkové profily pro LED osvětlení

PROFI OSVĚTLENÍ

Naše firma byla založena v roce 2019, jako odpověď na stále rostoucí poptávku po kvalitních a férových službách v oblasti osvětlovací techniky.

Tedy oblasti návrhu, výroby, úpravy osvětlení, včetně dalších navazujících věcí, jako je posuzování stávajících světelných soustav, energetických návrhů za účelem úspory, případně zlepšení uživatelského komfortu a rovněž také nezávislých auditů a poradenství.

Co umíme

Do této kategorie tedy spadá měření a výpočty umělého a nouzového osvětlení, výpočty a měření denního osvětlení a samozřejmě také výpočty a měření sportovišť, letišť, případně speciálních prostor (nemocnice, hangáry, sila, atd.) Je třeba také zmínit, že provádíme, nejenom na žádost zákazníka, laboratorní měření svítidel, to znamená měření světelného toku světelného zdroje, světelného toku svítidla, křivky svítivosti. A samozřejmě v případě svítidel zakoupených od nás, jsme schopni zajistit rovněž laboratorní posouzení v případě poruchy svítidla, případně stanovení možné příčiny, pokud tato příčina není v samotném svítidle.

Ačkoliv je firma jako taková založena teprve krátce, její členové nejsou v tomto oboru žádnými nováčky. Naopak, jedná se o sehranou partu lidí, kteří mají v této oblasti a nejen v ní mnohaleté zkušenosti. Mezi zkušenosti a know-how, také patří dlouhodobé spolupráce nejen s montážními firmami, ale rovněž také s architekty a samotnými projektanty za účelem co nejeefektivnějšího výsledku a nejlepší spokojenosti pro zákazníka, což se samozřejmě zpětně promítne i do naší další činnosti. Tyto zkušenosti se nevztahují jen na standardní věci, ale rovněž na řešení složitější problematiky v projektování, hledání řešení i v obtížných parametrech zadání a nakonec i poskytování komplexního servisu s minimem kompromisů pro zákazníka.

Vždy něco navíc

Naše služby a zkušenosti obsahují samozřejmě i dnes stále rozšířenější a cenově dostupnější oblast řízení osvětlení a to formou bezadresného nebo i sofistikovanějšího, adresného řízení. Našim cílem v této oblasti je vždy najít nejvhodnější řešení pro zákazníka, což vždy nemusí znamenat to nejdražší, či nejsložitější řešení řízení.

Vždy se snažíme zákazníkovy dát na výběr na základě dodaných informací, kde specifikujeme klady a zápory, včetně naše doporučení. A věříme, že tento přístup vede ke spokojenému zákazníkovi, protože není nic horšího, než rozhodování na základě zkreslených, nebo téměř nulových formací. Nicméně jsme schopni také zajistit cenově nákladnější svítidla, kam patří zejména svítidla do výbušného prostředí, svítidla do vysokých teplot, případně svítidla pro všeobecnou medicínu.
Rovněž se snažíme tento systém přístupu aplikovat to celé oblasti našich služeb, tedy i do oblasti nabídky a výběru vhodných svítidel, světelných zdrojů, případně ovládacích prvků osvětlení, jako jsou čidla, spínače, regulátory a nouzové jednotky.

A protože se snažíme vyjít zákazníkovi opravdu maximálně vstříc a přitom mu zachovat možnost svobodné volby, nabízíme mu také možnost sestavení si některých vybraných svítidel, dle vlastní představy. Tento výsledek potom zpracujeme, jemně upravíme v rámci světelně-technických možností a zákazníkovi dodáme.
Rovněž si uvědomujeme, že v dnešní době je stále velkým limitem výsledného produktu cena a tak se snažíme najít vždy funkční rovnováhu mezi poměrem a cenou a nikdy se nesnažíme doporučit či dodat nic, v co nemáme důvěru.

Samozřejmě, konečné slovo má vždy zákazník, který je ale vždy srozuměn s tím co může od své případné volby očekávat.
Samozřejmostí je také v případě potřeby a přání, ke všem svítidlům dodat patřičné certifikáty, ať je to již certifikát „Prohlášení o shodě CE“, případě „Prohlášení o shodě s normami“, nebo i další certifikáty, pokud jsou pro daný prostor vyžadovány a dané svítidlo požadavek na tento prosto splňuje. Proto naše veškerá svítidla splňují dnes požadovanou „Ekosměrnici“ , která již definuje určité parametry svítidla, což by mělo zaručit bezpečnost a kvalitu daného produktu, a tedy svítidla podléhají tzv. „Ekodesignu“.